Diskbråck i nacken kommer att öka lavinartat med den oerhört snabba ökningen av arbete/fritid som spenderas med nacken i kraftigt framåtböjd eller framskjuten position framför datorer/telefoner i olika skepnader. Det är en tickande bomb och allvaret i detta kan inte nog understrykas och borde tas upp på nationell nivå.

Diskarna i nacken belastas oerhört av det ensidiga och frekventa trycket mot dess främre del som ger upphov till en buktning av dess bakre del – en buktning som skapar värk i nack-skulderpartiet och om buktningen når någon av nerverna som går ut från ryggraden uppstår även värk och/eller stickningar, domningar och kraftlöshet i arm och hand. Om belastningen blir långvarig och kraftig skadas disken och ett diskbråck uppstår.

I dagens svenska samhälle håller de flesta människor sin nacke framåtböjd oerhört stor del av sin vakna tid, inte minst gäller detta våra skolungdomar som får datorer utan någon som helst kunskap eller undervisning i ergonomi. Skolungdomarna får dessutom ofta minimala datorer vilket ytterligare förvärrar problemet. De måste tillbringa allt större del av sin tid i skolan och vid läxläsning framför dessa små laptopskärmar och på kort sikt ger det dem huvudvärk, trötthet i nack-skulderparti och värk. På längre sikt kommer de att få diskbråck tidigt i livet.

Att förlägga allt mer undervisning vid datorer är att göra våra unga en stor björntjänst. Ja, de lär sig att hantera datorer men det sker till ett högt pris och många kommer att få lida ofantligt för detta och i kombination med den allmänt lägre aktivitetsnivån kommer vi inte att bli friskare – tvärtom!