Attraktiv arbetsmiljö

En attraktiv arbetsmiljö förebygger hälsorisker och skapar en frisk och väl fungerande arbetsmiljö. Arbetsgivare tävlar idag om att vara den mest attraktiva arbetsplatsen. Arbetsmiljön är en viktig faktor för att locka de bästa medarbetarna och få nyckelpersoner att stanna kvar. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare kallas ”Employer Branding.” De arbetsgivare som vill arbeta aktivt med Employer Branding måste upp på tå och visa sitt engagemang för arbetsmiljön. Det gäller både fysiskt krävande arbetsplatser och stillasittande arbetsplatser framför datorn.

Vi hjälper till att skapa en attraktiv arbetsmiljö genom att arbeta systematiskt, med rätt kunskap och med god framförhållning. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom arbetsmiljöområdet.

Ergonomi

Ergonomi betyder samspelet mellan människan och arbetsmiljön. Det handlar ofta om besvär som ont i rygg och axlar, muskler… Läs mer

Ergonomi och hälsa vid datorarbete

Ergonomi vid datorarbete är mer än att stå, sitta och bära på lämpligt sätt, det handlar också om… Läs mer

Betahälsan bedömer arbetsmiljö- och hälsoarbetet

För att arbeta systematiskt och strukturerat med arbetsmiljöfrågor måste man se till helheten…Läs mer

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430