Bättre hälsa

För de flesta företag är personalen den viktigaste tillgången. Vi ser tydliga samband mellan ett bra utfört arbete och glada friska, närvarande anställda. God hälsa på en arbetsplats syns direkt på sista raden i företagets bokslut.  Det är betydligt lönsammare att satsa på hälsofrämjande åtgärder som förebygger än att åtgärda sjukdomar och ohälsa som redan skett.

På Betahälsan sätter vi det friska i centrum. Vi har lång erfarenhet och kunskap om vilka konkreta åtgärder som behövs för ett målinriktat hälsoarbete. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som främjar hälsa och produktivetet.

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömningen ska ses som är en helhetsstrategi för bättre hälsa. Man upptäcker tidiga tecken på ohälsa… Läs mer

Hälsokontroll

Hälsokontrollen utförs av våra läkare och sjuksköterskor och har som mål att upptäcka eventuella sjukdomar eller avvikande värden.  Syftet är att …. Läs mer

Fysioterapi

Ont i rygg, nacke, axel? Betahälsans fysioterapeuter har kompetensen att snabbt avhjälpa dina besvär…Läs mer

Kurser för bättre hälsa

Betahälsan erbjuder en rad olika utbildningar inom hälsa. De handlar om hur man kan skapa… Läs mer

Inspirationsföreläsningar inom livsstil

En god hälsa och sund livsstil gör att människor som mår bra presterar bättre på jobbet… Läs mer

Träna med Betahälsan

Träningen vänder sig till alla. Framförallt till de som har stillasittande jobb med monotona rörelser och är i riskzonen…Läs mer

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430