Ergonomi och hälsa vid datorarbete

Bra arbetsmiljö vid bildskärmsarbete
Ergonomiska hjälpmedel vid datorarbete
Utbildningar

 


Ergonomi vid datorarbete är mer än att stå, sitta och bära på lämpligt sätt, det handlar också om att se helheten. Datorarbetsplatsen ska vara utformad så att man kan arbeta bekvämt utan att få problem med nacke, skuldror, rygg eller syn.  Den genomsnittlige användaren använder musen eller tangentbordet mer än 6 timmar om dagen. Ju längre man arbetar vid datorn desto viktigare är utformningen av datorarbetsplatsen.

Långvarigt arbete framför en dator med bildskärm innebär ökad risk för att få besvär. Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser.

Bra arbetsmiljö vid bildskärmsarbete

Vid genomgång av arbetsplatsen tittar vi på hur dagsljus, reflexer eller bländning påverkar synfältet framför bildskärmen. Vi går igenom höjden på stolen, bordet, skärmen och att det är rätt avstånd till bildskärm och mus och tangentbord.  Ibland behöver händer och underarmar stöd.  Vi går igenom arbetsställningar, arbetsrörelser, ensidigt upprepat arbete, sambandet mellan ansträngda ögon och nacksmärtor, skulderbelastning, hur stress påverkar arbetet vid fysiska belastningar och behov av synundersökning vid datorarbete.

Betahälsan hjälper arbetstgivaren att fylla de krav som finns formulerat i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm.

Ergonomiska hjälpmedel vid datorarbete

Vi har lång erfarenhet att hitta rätt bland de ergonomiska hjälpmedel som behövs för att underlätta arbetsställningen. Hos oss på Betahälsan har du möjlighet att prova produkten i en vecka för att verkligen se att det fungerar. Efter en gemensam utvärdering sammanställer vi en rapport där vi beskriver vilka problem som finns samt vilka åtgärder som vi utfört/rekommenderar.

Utbildningar

Vi håller utbildningar både till de som arbetar vid datorer och till ledningsgrupper. Vi går igenom hur kroppen reagerar på olika former av belastning samt hur man bör arbeta vid dator så att hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggs.

  • Hur påverkas kroppen av arbete vid bildskärm?
  • Vad ska man tänka på för att undvika skador?
  • Vilka arbetställningar är bäst?
  • Vad innebär synergonomi?

Kontakta oss för att boka en genomgång av arbetsplatsen eller en utbildning 046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430