Företagshälsovård

Betahälsan står för hög kvalitet och kompetens
Vi förebygger ohälsa och skapar hälsa
Prestera bättre med vår hjälp!

 


Företagshälsovård

  • Vill du skapa ett positivt arbetsklimat där de anställda trivs?
  • Vill du satsa på en sund arbetsmiljö?
  • Vill du ha få sjukdagar bland dina anställda?

”Som en liten enhet där man behöver tänka kostnadseffektivt är det perfekt att ha avtal med en företagshälsovård som bara tar betalt för de tjänster de faktiskt utför. Betahälsan är personliga, smidiga och lösningsfokuserade.” Läs mer…

 Maria Jacky Förskolechef
VD Skolhoppet AB/Lingua Montessoriförskolor

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömningen ska ses som är en helhetsstrategi för bättre hälsa. Man upptäcker tidiga tecken på ohälsa… Läs mer

Hälsokontroll

Hälsokontrollen utförs av våra läkare och sjuksköterskor och har som mål att upptäcka eventuella sjukdomar eller avvikande värden.  Syftet är att …. Läs mer

Ergonomi

Betahälsans ergonomer vet hur en arbetsplats ska vara utformad för att undvika stelhet och värk…Läs mer

Kurser för bättre hälsa

Kunskap förebygger ohälsa. På vårt program står företagsanpassade föreläsningar om bl a ergonomi, stress, motion, kost, hälsa, kommunikation och mental träning… Läs mer

Stresshantering och arbetsorganisation

Stresshantering i arbetslivet handlar om att skapa en miljö som inbjuder och stimulerar till utveckling av både verksamheten som helhet och medarbetarna som individer… Läs mer

Rehabilitering

För att återgå till arbetslivet efter en längre tids sjukfrånvaro krävs stöd från flera håll. På BetaHälsan har vi kompetensen och kan erbjuda både rehabutredningar och funktionsbedömningar….Läs mer

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430