Hälsokontroller

Upptäck tecken på sjukdom
Provtagning och mätning

 


Den traditionella hälsokontrollen utförs av vår läkare och sjuksköterska och har som mål att upptäcka eventuella sjukdomar eller avvikande värden.  Syftet är att kartlägga hälsotillståndet och öka möjligheten att upptäcka ohälsa eller sjukdom i tid. Det är ett bra komplement till hälsoprofilbedömningen som är en helhetsstrategi för bättre hälsa.

Så här fungerar det

Undersökningen tar ca en timme fördelat på två tillfällen och innehåller en kombination av provtagning av sjuksköterska, kroppslig undersökning av läkare och samtal. Under samtalet går man igenom områden som ärftlig belastning, sociala faktorer och eventuellt arbetsrelaterad problematik.

Provtagning:betahalsan1-145klar

 • Kolesterol
 • Blodsocker
 • Blodvärde
 • Ämnesomsättning (kvinnor)
 • Lever- och njurfunktion
 • Prostatavärde (män)

Vi mäter:

 • Blodtryck
 • Vikt (BMI)
 • Längd
 • Synscreening
 • EKG
 • Spirometri (lungfunktionsmätning) (vid behov)
 • Hörseltest (vid behov)

Hur ofta bör man göra undersökningen?

Vart 5:e år om du är under 50 år. Vartannat år om du är över 50 år.

Vi utför även:

Drogtester i arbetslivet

Hälsokontroller för speciella behov, t ex:
 • Nattarbete
 • Tjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster
 • Tjänstbarhetsintyg för arbete med joniserande strålning
 • Körkortsintyg

Kontakta oss för att boka en hälsokontroll 046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

 

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430