Hälsoprofilbedömning

Motivation till en bättre livsstil
Konditionens betydelse för hälsa och produktivitet
Helhetsstrategi för bättre hälsa

 


Hälsoprofilbedömningen ska ses som är en helhetsstrategi för bättre hälsa. Man upptäcker tidiga tecken på ohälsa och sjukdom och genom att regelbundet se över faktorer som kost- och motionsvanor, stress och symtom kan många framtida sjukdagar undvikas.

Med regelbundna hälsoprofilbedömningar håller man koll på både sina RISK-faktorer och sina FRISK-faktorer

Konditionens betydelse för hälsan
Det är farligare för hälsan att ha en dålig kondition än att röka!

En dålig kondition är det enskilt största riskfaktorn för framtida ohälsa såsom hjärt-kärlssjukdomar, cancer, diabetes, stress och andra livsstilsrelaterade sjukdomar.

En bra kondition stärker immunförsvaret, ökar koncentrationsförmågan, förbättrar sömnen, ökar produktiviteten och gör dig mer stresstålig.

Så här fungerar det 

Hälsoprofilbedömningen är en kombination av olika tester och en individuell djupintervju om livsstil och levnadsvanor. Konditionstestet på cykel, som beräknar syreupptagningsförmågan, är centralt och baserat på det sammanlagda resultatet gör vi en risk/friskprofil och motiverar till konkreta förändringar. Tid: 1-1½ timme.

Vi mäter:Cykeltest

  • Blodtryck
  • Vikt, BMI
  • Längd
  • Kondition
  • Blodsocker
  • Kolesterol

Vad är skillnaden mellan en hälsoprofilbedömning och en hälsokontroll?

Hälsokontrollen fokuserar på här och nu och letar sjukdom. Den baserar sig huvudsakligen på prover och har som mål att upptäcka sjukdom men studier visar att den inte påverkar sjukdomsförekomst eller livslängd. Är man yngre (<50 år) är hälsokontrollen ofta utan anmärkning då det tar tid att utveckla mätbara avvikelser. Hälsoprofilbedömningen upptäcker tidigare riskfaktorer för sjukdom.

En hälsoprofilbedömning sätter det friska i fokus och syftar på förebyggande åtgärder. Dessutom mäter hälsoprofilen konditionen – den i särklass viktigaste faktorn för framtida hälsa eller ohälsa. Vid en hälsoprofilbedömning får den enskilde statistik på sin egen hälsa och Företaget på det övergripande hälsoläget på gruppnivå.

Hur ofta bör man göra undersökningen?

Varje år är det optimala. Då får man en kontinuerlig koll på den egna och personalens hälsa och en återkommande påminnelse om livsstilens betydelse för hälsan.

Uppföljning

Om vi upptäcker tecken på ohälsa ger Betahälsan förslag på åtgärder för att främja hälsa. Vi har en mängd åtgärder för att stödja er i ert kontinuerliga hälsoarbete.

Kontakta oss för att boka en hälsoprofilbedömning 046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

 

 

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430