Hälsosam livsstil

En hälsosam livsstil handlar om positiva beteenden som bygger våra liv. Vår livsstil präglas av de vanor vi har och de val vi gör i vardagen, vilket i sin tur styrs av vilka värderingar vi har. En hälsosam och hållbar livsstil påverkar i hög grad vår livskvalitet. Det gör att vi  klarar av vårt arbete med goda marginal och har kraft för en meningsfull fritid. Här är konditionsnivån en oerhört viktig faktor .

På Betahälsan sätter vi det friska i centrum. Vi har lång erfarenhet och kunskap om vilka konkreta åtgärder behövs för ett målinriktat hälsoarbete. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom hälsa och välbefinnande.

 

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning är den ledande metoden för att motivera människor till en bättre livsstil… Läs mer

Stresshantering och arbetsorganisation

Stresshantering i arbetslivet handlar om att skapa en miljö som inbjuder och stimulerar… Läs mer

Inspirationsföreläsningar inom livsstil

En god hälsa och sund livsstil gör att människor som mår bra presterar bättre på jobbet…Läs mer

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430