eva INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
Boka 30 min – utan kostnad

Boka kostnadsfri Inspirationsföreläsning 30 min med Eva Ekesbo. Eva är specialiserad på rygg- och nackbesvär med examen i Mekanisk Diagnostik &Terapi (McKenzie). Dessutom är hon utbildad ergonom och är vidareutbildad inom stresshantering, hälsoprofilbedömning och företagshälsovård.

Innehåll:

  • Företagshälsovård – vad är det och varför behöver vi det??
  • Vad är en god arbetsmiljö?
  • Hur förebygga och upptäcka risk för ohälsa
  • Hälsokontroll och Hälsoprofilbedömning – till vilken nytta?
  • Hälsoekonomi – vinsten med en bra arbetsmiljö

 

Fyll i formuläret nedan och ange Inspirationsföreläsning i ämnesfältet eller kontakta Betahälsan för din bokning på telefon 046 -286 88 60, telefontid vardagar 8-17.

”Jag ser den sjukgymnastsiska kompetensen som en oerhörd tillgång i dagens samhälle med många outnyttjade fält där jag/vi har mycket att tillföra för ett friskare samhälle – Framtidens Företagshälsovård”

– säger Eva Ekesbo

 

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430