Inspirationsföreläsningar inom livsstil

Skapa positiva beteenden som påverkar livsstilen till det bättre
Stora vinster både för individen och företaget
Ett bra sätt att nå många och inspirera

 


En god hälsa och sund livsstil gör att människor som mår bra presterar bättre på jobbet, vilket bekräftas av många studier. Att vi mår bättre av att röra på oss, röka mindre och äta bättre är säkert de flesta av oss medvetna om. Människor idag lever i en stressad tillvaro med inre och yttre krav på hur livet skall vara och allt som ska hinnas med i vardagen.

Skapa positiva vanor som påverkar livsstilen till det bättre

Att skapa ett klimat på företaget som uppmuntrar till en aktiv livsstil är en lönsam affär för arbetsgivaren . Genom motion kan den otränade öka sin syreupptagningsförmåga med upp till 50 % vilket ger möjlighet till ökad energi och därmed ökad arbetsprestation. Sunda kostvanor minskar risken för livsstilssjukdomar och ökar välmåendet. Rökfria individer har färre sjukdagar än rökare. Obalans i tillvaron ger upphov till stress som i värsta fall kan leda till långa sjukskrivningsperioder.

Stora vinster både för individen och företaget

Ca 75 % av den ohälsa som vi har i Sverige beräknas den livsstilsrelaterade ohälsan stå för. Det finns alltså stora vinster att göra genom att stärka beteenden som främjar en hälsosam livsstil, både på individ- och organisationsnivå.

På Betahälsan arbetar vi med inspirationsföreläsningar för att motivera livsstilsförändringar. Bland våra medarbetare finns många kunniga föreläsare som engagerar och motiverar genom att lära ut konsekvenserna av att hålla kvar vid gamla vanor eller vinsten med en förändring till en mer hälsosam och hållbar vardag

Kontakta oss för att boka en inspirationsföreläsning om livsstil och hälsa 046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

 

 

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430