”Som en liten enhet där man behöver tänka kostnadseffektivt är det perfekt att ha avtal med en företagshälsovård som bara tar betalt för de tjänster de faktiskt utför.

Betahälsan är personliga, smidiga och lösningsfokuserade.

Att genomföra årliga hälsoprofilbedömningar bland personalen har varit mycket uppskattat, och den årliga ergonomirådgivningen är till stor hjälp i vår verksamhet. Vi är mycket nöjda.”

Maria Jacky Förskolechef
VD Skolhoppet AB/Lingua Montessoriförskolor

Vi upplever att det är väldigt smidigt att samarbeta med Betahälsan. Ni finns alltid till hands med kort varsel för både besök och svar på frågor.”

Liv Andrésen, HR-coordinator
Axis Communications AB

”Betahälsans breda verksamhet gör det smidigt för oss som arbetsgivare att se till att arbetsmiljön på arbetsplatsen är god.”

Sara Morwing
HR-assistent
Apptus Technologies AB

De årliga hälsoprofilerna har ökat medvetenheten hos oss om vikten av att bra kondition och levnadsvanor för att orka vara produktiva och kreativa på jobbet.

Hans Liljenborg
HR-ansvarig Jolife/Physio-Control

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430