Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM

Visste du att arbetsgivaren är skyldig att arbeta med SAM?
Vad innebär detta för ert företag?
Vi hjälper er att komma igång.

 


Systematiskt Arbetsmiljöarbete - SAM

Arbetsgivaren är skyldig att arbeta med SAM

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Vad innebär detta för ert företag?

Vi hjälper er att komma igång…

Vad säger Arbetsmiljölagen?
Hur arbetar man med SAM på ett bra sätt?
Hur identifiera och bedöma risker i arbetsmiljön?
Vilka åtgärder kan förebygga ohälsa och olycksfall?
Hur hanterar vi fysiska, psykiska och psykosociala delar av arbets-miljön?
Kriser och konflikter – hur agerar vi?
Hur arbetar ett skyddsombud?

Vi utbildar er i hur ni kan arbeta med Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM och får in det som en enkel rutin i vardagen!

Kontakta oss för ett möte där vi berättar mer! 046 -286 88 60, telefontid vardagar 8-17 eller info@betahalsan.se

 

046-286 88 60 (telefontid vardagar 8-17)

Betahälsan AB, Ideon Science Park, Beta 6-huset, bottenplan, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, org nr 556754-9430