BLOGG - FÖRETAGSHÄLSOVÅRD, ERGONOMI, FYSIOTERAPI

arbeta_hemifran

Experternas fem tips för att lyckas på jobbet – i hemmet​

Allt fler jobb sker nu hemifrån för de som kan göra det, under coronakrisen. Men att hålla fokus kan vara en utmaning. Här följer därför experternas tips på hur du jobbar i hemmet.

– Man ska komma ihåg att alla människor är olika när det gäller hemmaarbete, säger Johanna Lundeberg som arbetar som frilansande journalist och har haft hemmet som arbetsplats i över sex år.

Det är långt ifrån alla som har samma erfarenhet av att jobba hemifrån som Johanna. Och för de som nu får jobba hemma på grund av den pågående pandemin i världen kan det vara bra att få några tips för att få vardagen att flyta på.

 1. STRUKTURERA DAGEN

– Det gäller för alla att man måste ha en tydlig rutin och disciplin, säger Johanna Lundeberg.

Därför är det bra att i början strukturera upp arbetsdagen. Något som psykologiforskaren vid Göteborgs Universitet, Leif Denti, också tycker är viktigt.

– Jag skulle säga att man ska försöka ha digitala arbetsmöten i början av dagen och sedan sätta sig en kvart och tydligt staka upp vad man vill göra, säger han.

 1. GLÖM INTE SOCIALA INTERAKTIONER

Och digitala morgonmöten är inte bara bra för att skapa rutin i hemarbetet.

– Vi människor är sociala varelser och det är viktigt att behålla en social gemenskap när vi isolerar oss. För lång isolering mår ingen människa bra av, säger Leif Denti.

Och den sociala interaktionen är något som Johanna Lundeberg också tycker är viktig.

– Ibland kontaktar jag frilanskollegor via videochatt så kan man fika och bara snacka en stund, säger hon.


 1. HA EN TYDLIG ARBETSPLATS

Både Johanna Lundeberg och Leif Denti tar upp vikten av att ha en speciell jobbplats i hemmet.

– Det är väldigt lätt att jobb och fritid flyter ihop hemma. Att jobba i soffan brukar inte fungera, utan se till att ha en utvald plats där du arbetar. Och gör klart för andra i hemmet att just den platsen är din arbetsplats, säger Johanna Lundeberg.

 1. TA PAUSER

– Man får vara noga med att aktivera sig, så att man inte isoleras för mycket. Att lämna bostaden en stund är verkligen en bra idé, säger Leif Denti.

Vissa av Johanna Lundebergs kollegor ser till att ”gå till arbetet” på morgonen genom att lämna bostaden, gå en promenad och sedan gå tillbaka till hemmet, som nu är ens arbetsplats.

– Det är något som funkar för somliga, säger hon.

 1. TÄNK PÅ ERGONOMIN

En annan viktig del för Johanna Lundeberg är att man tänker på ergonomin.

– Oftast är inte hemmet den bästa arbetsmiljön. Då är det bra att se till att man får med sig hem bra utrustning att jobba med och att man rör på sig då och då, säger hon.

Text: Victor Blomdahl för SVT, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jobba-hemma-sa-gor-du

Betahälsan har flera produkter för en bra ergonomi vid hemarbete.


Betahälsan hjälper forskarna på Medicon Village

En gäststudent på Lunds universitet tvingades ge upp sin bostad när hon vägrade bli levande bete för vägglöss. Men Lundaföretaget Nattaro har utvecklat ett luktämne som får lössen att komma fram utan att någon behöver bli biten. De svårutrotade vägglössen suger allt fler Lundabors blod, men oftast är det självbetjäning. På Medicon Village arbetar sex forskare som regelbundet tappar sitt eget blod hos Betahälsan för att servera det till vägglöss. Syftet är att vägglössen ska växa bra och lära oss hur de bäst kan luras till sin egen död.  https://www.sydsvenskan.se/2020-02-17/forskarnas-blod-blir-vagglossens-dod

 

Bildskärmen kan orsaka olika synbesvär

kondition

Synergonomi är ofta ett eftersatt område i arbetsmiljön. Bildskärmsarbete är synkrävande. Huvudvärk och besvär från ögonen i form av ljuskänslighet, sveda och gruskänsla är vanligt. Vid bristfälliga synförhållanden rättar man instinktivt in kroppen för att kompensera detta, genom att tex kisa med ögonen eller sträcka och spänna sig, vilket kan leda till att man får ont i ryggen, nacken och huvudet. 

SÅ UNDVIKER DU TORRA ÖGON PÅ JOBBET

– Ställ in skärmen. Justera skärmen så att den du har den på 50-80 cm avstånd från ögonen och så att du, med rak nacke, kan titta snett nedåt.

– Ändra skärminställningar. Testa att ändra teckenstorleken och förstora bokstäverna, utan att ändra skärmupplösningen. Större mörka bokstäver på en vit bakgrund är lättare att läsa.

– Kolla belysningen. Starkt och bländande ljus är mer ansträngande för ögat. Vrid bort starka lampor och dra för gardinen om du får in mycket solljus. Justera ljuset på skärmen så att den matchar ljuset i rummet.

– Ta pauser från skärmen. Lyft blicken och fokusera på någonting längre bort, då slappnar ögats muskler av och ögat får vila en stund. Ta blinkpauser varje halvtimme, titta bort från skärmen och blinka i en halv till en minut.

– Kolla om luften är bra/ren på jobbet. Torr luft och hög temperatur torkar ut ögat.

– Torra ögon och linser är ingen bra kombination. Välj glasögon framför linser.

Källa: Arbetsmiljöverket och Ögonläkare, Specsavers, Prevent

 

Varför mäta konditionen?

En bra kondition är väsentlig för all form av aktivitet i vardagen och bidrar till bättre ork i arbetet. Konditionen är ett mått på hur bra kroppen tillgodogör det syre som man andas in.

I en hälsoundersökning ingår bland annat konditionsmätning på cykel. Testvärdet som deltagaren får visar hur väl deltagarnas fysiska kondition matchar de krav som arbetet ställer. 

För ett kontorsarbete, är kravet ett testvärde på ca 35 ml/kg/min. Idag saknar varannan medarbetare ett testvärde på 35ml/kg/min eller mer.

Många vet inte om de har bra kondition eller inte och kommer sällan upp i tillräcklig ansträngning under tillräckligt lång tid, som yttrar sig i en pulshöjning och flåsig andning, minimum 150min/vecka för att konditionen ska förbättras. Genom att mäta konditionen i hälsoundersökningen skapas en medvetenhet och deltagaren kan samtala om hur konditionen kan förbättras. 

Läs mer här om hur en Hälsoundersökning på Betahälsan går till. 

Arbetsmiljoproblem

Så mår vi bättre på jobbet

Om arbetet är som en låda fylld med bollar så måste vi ta bort en boll – en arbetsuppgift – när vi lägger till en ny boll. Annars svämmar det till slut över. Att ha möjlighet till återhämtning på jobbet är en av de beståndsdelar som Kerstin Nilsson, forskare inom folkhälsa och arbetsvetenskap vid Lunds universitet, har identifierat som viktig för att vi ska må bra. Hon menar att det finns totalt fyra grundläggande områden att ta hänsyn till.

Kerstin Nilsson

 Trots att vi vet hur en bra arbetsmiljö ska fungera så har antalet arbetssjukdomar ändå ökat med 70 procent under de senaste åren.

– Ett område är hälsan i förhållande till fysisk och psykisk arbetsmiljö och möjlighet till återhämtning i jobbet. Det är också viktigt att du blir värderad rätt och får en lön som motsvarar det arbete som du faktiskt gör. Att du är socialt delaktig och känner dig trygg är ytterligare ett friskhetsområde, och slutligen att du får meningsfulla uppgifter där du använder din kompetens och känner att du utvecklas.

Att våra organisationer generellt har blivit plattare och mer slimmade innebär att alla plötsligt ska göra allt. Men det behövs viss hierarki som avgränsar våra ansvarsområden utifrån vår arbetsbeskrivning och istället fler yrkeskategorier för att ge möjlighet till instegsjobb, avlasta dem som är mitt uppe i arbetslivet och fasa ut dem som är på väg att gå i pension, menar Kerstin Nilsson.

– Som arbetsgivare får man räkna med att alla inte ständigt är på topp. Det måste finnas utrymme för svackor – att man blir sjuk, är hemma för vård av barn eller går i delpension vid slutet av arbetslivet, säger hon.

En anställd med arbetsmiljöproblem kan ha ett produktionsbortfall på 38 procent, vilket motsvarar 15 timmar i veckan. Det är förenat med otroligt mycket pengar, för att inte tala om det personliga lidandet och ohälsan.

– Vi har helt enkelt inte råd att låta bli att investera i en frisk arbetsmiljö, konstaterar Kerstin Nilsson.

https://www.vetenskaphalsa.se/sa-mar-vi-battre-pa-jobbet/?fbclid=IwAR0Fr9oI2bznjPhJplx0-pgbeW4qzmOJ3_tBUss56I-vt6HL1ROVYuLjCcw

Svenskarnas kondition har försämrats kraftigt

Vår kondition är sämre i dag än den varit på 20 år. Det visar en stor svensk studie som kollat på den arbetande befolkningen i Sverige.

— Det huvudsakliga resultatet är att det är en ganska kraftigt nedgående trend i populationen i stort. Studiepopulationen har fått drygt tio procent sämre kondition, säger Elin Ekblom-Bak, högskolelektor i idrottsvetenskap och en av författarna bakom studien.  

I studien har forskarna tittat på data från 350 000 människor som under de senaste 20 åren har erbjudits och utfört konditionstest via sina jobb. Personerna har fått utföra test på cykel där man mätt hur mycket syre kroppen kan tillgodogöra sig under träningen. 

I undersökningen har man även kunnat se hur mäns kondition minskat mer än kvinnors, yngres mer än äldres och lågutbildades mer än högutbildades. 

— Det är väldigt viktigt att man inte bara kan se att det här har hänt. Man kan även se för vilka det är viktigast att göra någonting åt, säger Elin Ekblom-Bak.

46 procent hälsofarligt låg kondition

Förutom att arbetande svenskar i stort har fått sämre kondition kan man även se att de personer som har sämst kondition har blivit fler.

Andelen personer som har hälsofarligt låg kondition har ökat från 27 procent till 46 procent. Varför resultaten ser ut som de gör är inget studien går in på.  

— Jag tror att det kanske inte direkt har med träningen att göra. En del av förändringen kan nog bero på att vi är mindre aktiva i vår vardag. Vi åker mer bil nu och har fler stillasittande jobb, och det kan faktiskt ha en påverkan på vår kondition, säger Elin Ekblom-Bak. 

Expertens tips

Studieresultaten är inte helt representativa för befolkningen, utan man har endast utgått från folk som har arbete. Elin Ekblom-Bak tror till och med att studiepopulationen kan ha aningen bättre kondition än den svenska befolkningen i stort.  

— Jag är helt övertygad om att vi behöver en gemensam insats. Vi måste bygga tillbaka möjligheterna att röra på oss – vi behöver ett nationellt arbete i det här.  

Vad är ditt bästa tips till någon som känner att de behöver röra på sig mer? 

— Att det inte behöver vara så svårt. Att vara aktiv behöver inte vara så komplicerat. Ta en rask promenad, köp en hund – det finns mycket du kan göra som du inte ens behöver byta om för.

Studien är publicerad i Scandinavian Journal of Medicine and science in sports.

Text och film från https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-studie-svenskarnas-kondition-har-minskat?fbclid=IwAR1c1eOGk8tpfYpTLxAL4v9MuFZwF0JmhUN9dOimoHOGr7vGzVGiQJ_KHMI

arbete

Fler arbetstagare omfattas av krav på medicinska kontroller

Nya uppdaterade regler gäller för medicinska kontroller i arbetslivet. Nytt är att arbetstagare med handintensivt arbete, till exempel slaktare, maskinoperatörer och lokalvårdare, kommer att omfattas av krav på regelbundna medicinska kontroller för att bedöma belastningsbesvär.

Arbetsposition

En bra kroppshållning behövs för att kroppen ska må bra länge. En dålig arbetsposition sliter på kroppen i onödan och kan leda till smärtor och skador. Små justeringar kan i många fall vara lösningen. Därför har Betahälsans ergonomer gjort en beskrivning på en bra arbetsposition och vad man kan tänka på. Läs mer om vad våra ergonomer kan hjälpa till med på arbetsplatsen
 https://www.betahalsan.se/ergonomi/

spelberoende

Spelberoende

Tack till Spelberoendes förening Malmö och Resurs rehabilitering för viktig föreläsning om Spelberoende. 87% av alla arbetsplatser i Sverige saknar en policy för spel och spelproblem. 

Spelar du, en kollega eller någon du känner för mycket? 

 1. Upptagenhet. Tänker ständigt på spel, till exempel är upptagen av att tänka på tidigare spelupplevelser, av att planera nästa speltillfälle eller av att fundera över hur man kan skaffa pengar att spela med.
 2. Tolerans. Behöver spela med allt större summor för att uppnå den önskade spänningseffekten.
 3. Kontrollförlust. Har flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med sitt spelande.
 4. Abstinens. Blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa eller sluta upp med sitt spelande.
 5. Flykt. Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet, till exempel hjälplöshetskänslor, skuld, ångest, depression.
 6. Jagar förluster. Återvänder en annan dag för att vinna tillbaka bortspelade pengar.
 7. Lögner. Ljuger för anhöriga, terapeuter eller andra personer för att dölja vidden av sitt spelande.
 8. Sociala konsekvenser. Har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av sitt spelande.
 9. Ekonomiskt beroende. Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk krissituation som uppstått på grund av spelandet.Texten kommer från Resurs Rehabilitering
  Kontakta Betahälsan om ni  har problem på arbetsplatsen med spelberoende för att veta mer hur vi kan hjälpa er. 

Undvik gamnacke

Hitta en sittställning inte sliter på kroppen i onödan. En sittställning där huvudet befinner sig inom kroppens lodlinje, med en lätt svank i ryggraden, se bild. Byt position ofta och se till att pausa, för att röra på dig, gärna varje halvtimme. Variera gärna mellan sittande och stående arbete. Betahälsan säljer ergonomiska produkter, exempelvis svankstöd, som skapar en bra position för ryggraden. (Bildkälla: illustratör Maja Lindén åt HD.SE) Läs mer om vad våra ergonomer kan hjälpa till med på arbetsplatsen 
https://www.betahalsan.se/ergonomi/

För lite fysisk aktivitet, största riskmarkören för hjärtsjuklighet

Att inte vara fysiskt aktiv, dvs utföra fysisk aktivitet med måttlig ansträngning (ca 30 min promenad) fem dagar i veckan, tycks ge högre risk risk än tex rökning, högt blodsocker, högt blodtryck, fetma och höga kolesterolvärden för hjärtsjuklighet. Fynden kommer från en studie som Emil Hagström gjort tillsammans med sina kollegor på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien har följt upp hur det har gått för 65 000 infarktsdrabbade svenskar. Studien förstärker tidigare forskning som pekar på hur viktigt det är med fysisk aktivitet för att minska risken för ny infarkt eller för tidig död.

Hjärnstark med motion

Anders Hansen som är överläkare i psykiatri har med sina böcker Hjärnstark och Skärmhjärnan blivit en populär expert på hjärnan och dess funktioner, och hur den responderar på motion och rörelse. Anders sommarprat https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1319465?programid=2071 var också mycket intressant. Visste du tex att motion är ett mer effektivt sätt att träna hjärnans kapacitet än att lösa sudoku och korsord?

Betahälsans VD fick stipendium i år igen!

Eva Ekesbo har tillsammans med Göran Nybom utvecklat ett redskap för att träna hållningen. Förra året och nu även detta år fick de 

ett stipendium från Sten K Johnsons Stiftelse för hållningsträningsapparaten Fixaspine.