ERGONOMI

Ergonomi Arbetsplats

ERGONOMI LUND

ANPASSNING AV ARBETSMILJÖ

Optimal ergonomi på arbetsplatsen.

Det billigaste sättet att skapa en god fysisk hälsa på arbetet!

Belastningsfaktorer är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar enligt undersökningar från arbetsmiljöverket. 
De uppstår ofta i samband med arbetsställningar som är påfrestande för kroppen upprepade gånger och/eller under för lång tid. Tunga lyft, förflyttningar, stress och högt arbetstempo är andra orsaker. Vi på BetaHälsan hjälper dig med ergonomi på din arbetsplats.

Ergonomi Arbetsplats

Våra ergonomer gör:

 • Anpassning av datorarbetsplats
 • Bedömning/kartläggning/anpassning vid andra arbetsuppgifter
 • Riskbedömningar för olika verksamheter på företaget
 • Ergonomiutredningar
 • Rapporter till Arbetsmiljöverket
 • Utbildning i lyftteknik och förflyttningar
 • Utbildar i SAM-Systematiskt ArbetsMiljöarbete, föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete
  gäller för alla arbetsgivare och innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten
  för att förebygga olyckor och ohälsa.

Vår arbetsmiljöingenjör gör:

 • Kontroller av luft, ventilation, kemiska ämnen
 • Utbildar i SAM

Ni får alltid en rapport som beskriver problemet, direkt utförda åtgärder samt förslag på eventuella ytterligare förändringar. Vi samarbetar med Ergohuset för smidig leverans av bra ergonomiprodukter.

ergonomi industri

HUR DU UNDVIKER MUSARM

ARBETE FRAMFÖR DATORN

Betahälsans ergonomer har tagit fram beskrivningar av vad som kan vara bra att tänka på för en hälsosam kroppshållning vid datorarbete, för att kroppen ska må bra länge. Bryt gärna även stillasittandet en gång i halvtimmen för att minska den statiska belastningen och få igång blodcirkulationen.

Ergonomi vid datorarbete
olika typer av sittande på olika stolar ergonomiskt sittande

Vad betyder egentligen ergonomi?

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Ofta handlar det om arbetsplatsen och hur man på bästa sätt kan undvika arbetsskador och förslitningsskador. Det är främst olika belastningsskador som är den vanliga orsaken till arbetssjukdomar. De uppstår oftast i samband med arbetsställningar som är påfrestande för kroppen eller som upprepas under lång tid. En ergonom arbetar med just ergonomi. Ergonomer hos Betahälsan kan hjälpa dig och ditt företag att anpassa arbetsplatsen på bästa sätt. En arbetsmiljö med bra ergonomi gör verksamheten effektivare.

Tips från Betahälsans Ergonom i Lund

Tänk på att fel arbetsposition sliter på kroppen i onödan och kan leda till smärtor och skador. Små justeringar kan vara lösningen och leda till att din kropp mår bra och håller länge. Kontakta en ergonom så hjälper vi dig eller ditt företag att få en bra ergonomisk arbetsplats. Sitter du framför ett skrivbord och arbetar så tänk på att ett bra svankstöd på en kontorsstol är viktigt för att hålla rygg och nacke i neutralläge, dvs S-form. Se våra guider för en bra arbetsposition och olika stolstyper här ovanför.


Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor eller vill ha mer information. Man kan nå oss via e-post, telefon eller vårt kontaktformulär.