ERGONOMI

ERGONOMI - ANPASSNING AV ARBETSMILJÖ

Det billigaste sättet att skapa en god fysisk hälsa på arbetet!

Belastningsfaktorer är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar enligt undersökningar från arbetsmiljöverket. 
De uppstår ofta i samband med arbetsställningar som är påfrestande för kroppen upprepade gånger och/eller under för lång tid. Tunga lyft, förflyttningar, stress och högt arbetstempo är andra orsaker.

 

 

Våra ergonomer gör:

 • Anpassning av datorarbetsplats
 • Bedömning/kartläggning/anpassning vid andra arbetsuppgifter
 • Riskbedömningar för olika verksamheter på företaget
 • Ergonomiutredningar
 • Rapporter till Arbetsmiljöverket
 • Utbildning i lyftteknik och förflyttningar
 • Utbildar i SAM-Systematiskt ArbetsMiljöarbete, föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete
  gäller för alla arbetsgivare och innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten
  för att förebygga olyckor och ohälsa.

Vår arbetsmiljöingenjör gör:

 • Kontroller av luft, ventilation, kemiska ämnen
 • Utbildar i SAM

Ni får alltid en rapport som beskriver problemet, direkt utförda åtgärder samt förslag på eventuella ytterligare förändringar. Vi samarbetar med Ergohuset för smidig leverans av bra ergonomiprodukter.

HUR DU UNDVIKER MUSARM

ARBETE FRAMFÖR DATORN

Betahälsans ergonomer har tagit fram beskrivningar av vad som kan vara bra att tänka på för en hälsosam kroppshållning vid datorarbete, för att kroppen ska må bra länge. Bryt gärna även stillasittandet en gång i halvtimmen för att minska den statiska belastningen och få igång blodcirkulationen.

olika typer av sittande på olika stolar ergonomiskt sittande