ERGONOMI

Home / ERGONOMI
construction

ERGONOMI

Rätt ergonomi – det billigaste sättet att skapa en god fysisk hälsa på arbetet!

Våra ergonomer gör

  • Anpassning av datorarbetsplats
  • Bedömning/kartläggning/anpassning vid andra arbetsuppgifter
  • Riskbedömningar för olika verksamheter på företaget
  • Ergonomiutredningar
  • Rapporter till Arbetsmiljöverket
  • Utbildning i lyftteknik och förflyttningar
  • Utbildar i SAM

Vår arbetsmiljöingenjör gör

  • Kontroller av luft, ventilation, kemiska ämnen
  • Utbildar i SAM

Ni får alltid en rapport som beskriver problemet, direkt utförda åtgärder samt förslag på eventuella ytterligare förändringar. Vi samarbetar med Ergohuset för smidig leverans av bra ergonomiprodukter.