ERGONOMI

Ergonomi Lund

ERGONOMI LUND
OPTIMAL ERGONOMI PÅ ER ARBETSPLATS

Det billigaste sättet att skapa bra förutsättningar för en god fysisk hälsa på arbetet, är att ha en bra ergonomi!

Belastningsfaktorer på arbetsplatsen är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar enligt undersökningar från Arbetsmiljöverket. I en arbetsmiljö med arbetsställningar som är påfrestande för kroppen upprepade gånger och/eller under lång tid finns förutsättningar för belastningsrelaterade skador.

Tunga lyft, förflyttningar, stress och högt arbetstempo är andra orsaker. En minst lika belastande arbetsmiljö, främst för nacken, är att arbeta vid en dator eller använda mobiltelefon.

Bristande ergonomi vid datorarbete är en av de främsta faktorerna till att man får ont i nacke, axel eller arm. Detta är något som sätter ner kreativiteten och produktiviteten hos personen som har ont. BetaHälsan i Lund är experter på ergonomisk anpassning, både vid datorarbete och i andra miljöer.


ergonomi kontor

 Vår arbetsmiljöingenjör gör:

  • Kontroller av luft, ventilation, buller, ljus och kemiska ämnen

  • Utbildning i SAM

Efter vår ergonomiska bedömning och våra åtgärder får företaget alltid en rapport. En rapport som beskriver problemet, direkt utförda åtgärder samt förslag på eventuellt ytterligare förändringar som kan behövas av arbetsmiljön.

Vi hjälper er som företag med anpassningen, till dess att arbetsplatsen är optimal för individen och motverkar besvär från t ex nacke, axel eller rygg. Vi samarbetar med Ergohuset för smidig leverans av bra ergonomi-produkter.

Betahälsan jobbar med ergonomi i Lund och Skåne men även i hela landet. Vi arbetar digitalt eller på plats hos företaget. Kontakta oss för en konsultation eller för mer information!


Våra ergonomer gör:

  • Ergonomisk anpassning av datorarbetsplats
  • Utbildningar i ergonomi, lyftteknik och förflyttningar
  • Ergonomisk bedömning/kartläggning/anpassning vid andra arbetsuppgifter
  • Ergonomiska riskbedömningar för olika verksamheter på företaget
  • Ergonomiutredningar
  • Ergonomiska rapporter till Arbetsmiljöverket
  • Utbildning i SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Det innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på arbetsplatser samt företag för att förebygga olyckor och ohälsa.

 

ARBETE FRAMFÖR DATORN/ I STILLASITTANDE POSITION

Arbete vid datorn skapar lätt ogynnsam belastning på nacken, som i sin tur ofta orsakar smärta i nacke, axel, arm eller huvud.

Betahälsans ergonomer i Lund har tagit fram information som hjälper er till en hälsosam kroppshållning och god ergonomi vid stillasittande arbete vid exempelvis bildskärm. Detta är nödvändigt för att kroppen ska må bra och hålla länge. Vi är experter på ergonomi och kan hjälpa er att optimera arbetsmiljön vid datorarbete/kontor.

Det är lättare att ha en bra ergonomi och en bättre hållning i stående ställning än i sittande, eftersom man sträcker ut kroppen naturligt i stående. Ryggraden hamnar i sin naturliga S-form, vilket gör att ländryggen och nacken inte utsätts för skadlig belastning i alls samma utsträckning som i sittande position.

När man sitter ner är det av största vikt att stolen har ett uttalat svankstöd (eller att man sätter på ett löst sådant om stolen saknar det) men även att man har stöd för hela ryggen och helst också för huvudet. Då blir belastningen på nacken mindre och därmed undviker man att få nackrelaterade symtom.

Ergonomi vid datorarbete

HUR DU UNDVIKER MUSARM

olika typer av sittande på olika stolar ergonomiskt sittande

Vad betyder egentligen ergonomi?

Ergonomi betyder läran om samspelet mellan människa, teknik och miljö. Hur man anpassar tekniken till en miljö, som svarar upp mot människans behov och förutsättningar.

Ofta handlar det om hur man utformar sin arbetsplats för att på bästa sätt undvika arbets- och förslitningsskador. Det är främst belastningsskador som är orsaken till olika arbetssjukdomar. De uppstår oftast i samband med arbetsställningar som är påfrestande för kroppen eller som upprepas under en lång tid.

En ergonom arbetar med just ergonomi. Kontakta ergonomerna hos Betahälsan i Lund, de kan de hjälpa dig och ditt företag att anpassa arbetsplatsen på bästa sätt. En arbetsmiljö med bra ergonomi gör verksamheten mer effektiv.

Tips från Betahälsans Ergonomer i Lund

Tänk på att fel arbetsposition ger onödig belastning, som i sin tur sliter på kroppen i onödan och kan leda till smärtor och skador. Små justeringar kan vara lösningen och leda till att din kropp mår bra samt håller längre.

Sitter du ned och arbetar? Tänk på att ett bra svankstöd på stolen är viktigt för att hålla rygg och nacke i neutralläge, det vill säga S-form. Se våra guider för en bra arbetsposition och olika stolstyper här ovanför.

Kontakta en av våra ergonomer i Lund idag. Vi hjälper dig eller ditt företag att få bra ergonomi på arbetsplatsen.

 

Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor eller vill ha mer information. Man kan nå oss via e-post, telefon eller vårt kontaktformulär.