FÖRELÄSNINGAR

promenad

FÖRELÄSNINGAR OCH UTBILDNINGAR

Betahälsan har en stor föreläsningsverksamhet med en mängd duktiga föreläsare, var en expert inom sitt område. Saknar ni något? Vi kan skräddarsy efter era behov!

Våra utbildningar hålls av erfarna och kunniga kursledare och kan genomföras antingen i våra lokaler eller ute hos er.

 

 

 

En viktig faktor för en bra arbetsmiljö är en god ergonomi. Vår prestationsförmåga påverkas om vi har ont i t ex nacke, rygg eller arm. Vi anpassar föreläsningen efter ert företags behov och exempel från innehållet är:

 • Vad är en belastningsskada?
 • Kan man förebygga ont i rygg eller nacke?
 • Hur ser en bra datorarbetsplats ut?
 • Vad kan jag göra själv om jag får ont?

Längd 30-75 min

 


Vi har flera samarbetspartners som arbetar med grupp- chef- och ledarskapsutveckling. 

Kontakta oss för att höra vad som passar er.

Tel 046 – 38 888 80
Mail info@betahalsan.se 


 
 
 
 
 
Föreläsningen innehåller bl a 
 
 • Vad händer i kroppen vid stress?                          
 • Är mina reaktioner unika för mig?
 • Hur kan man lära sig hantera stress?
 • Kan jag förebygga?
 • Vad kan jag göra när jag känner stress?
 • Hur får jag balans mellan arbete, hem och fritid?

Längd: 1 tim 30 min inkl kort paus
Tiden går att anpassa

 

 

MINDFULNESS – FÖRBLI FOKUSERAD TROTS KRÄVANDE ARBETSMILJÖ

För ledare och grupper som vill bli medvetna om hur vår vardag skapar stress och splittring och hur detta påverkar oss. Vi tittar in på vårt ursprung och vad som händer i kroppen när vi är stressade. Vi går igenom vad Mindfulness är och vad träningen i detta bidrar med. Vad vetenskapen/resultaten i forskningsstudier visar resultat på, samt effekterna för de som tränar. Beroende på hur långt uppdraget är kommer vi också att göra några prova-på-övningar i Mindfulness.

Upplägg på detta kan vara allt från lunchföreläsning, till halv- och heldagsupplägg. Deltagarna får konkreta övningar/verktyg med sig för att bättre hantera stressen i vardagen.

I denna föreläsningen delar Christel Lilja, som har lång erfarenhet av både formellt och informellt ledarskap i en stor global organisation, med sig av erfarenheter av vilken skillnad Mindfulness kan ha för att reducera stress. Christel Lilja är utbildad beteendevetare och certifierad Mindfulnessinstruktör.

Kontakta oss på tel 046 – 38 888 80 eller på info@betahalsan.se för att veta mer. 

 

 

 

En föreläsning som ger kunskaper, strategier och insikter om kostens betydelse för hälsa, prestation och välbefinnande!

Innehåll

 • Vilken betydelse har kosten för hälsan?
 • Vad händer med maten som vi stoppar i oss?
 • Hur kan man öka prestationen med rätt kost?
 • Hur får man mindre humörsvängningar?
 • Hur kan kosten stärka immunförsvaret?
 • Vad finns det för strategier för att hålla viktbalans?
 • Hur kan man med kost förbättra olika sjukdomar som
  t.ex. diabetes 2, hjärtkärlsjukdomar och reumatism?

Föreläsningen innehåller även exempel och förslag på bra frukost, lunch, middag och mellanmål.

 

 


Innehåll     

 • Träning – hur mycket bör vi röra på oss för att må bra?
 • Sittande: Vad händer i kroppen – eller snarare vad händer inte i kroppen – då vi sitter?
 • Kostens betydelse för hälsan. Vad är en bra kost?
 • Återhämtning och god sömn för att reducera stress
 • Öka förståelsen för att och hur vi kan påverka vår hälsa för att må bättre
  (även då vi blir äldre)

Längd: 40 min (kan fås mer omfattande, då 1 tim 30 min)

 

Behöver ni utbildning i Hjärt-lungräddning och första hjälpen kontakta oss.

 

 

 

Arbetsgivaren är skyldig att arbeta med SAM

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.Vad innebär detta för ert företag?

Vi hjälper er att komma igång…

 • Vad säger Arbetsmiljölagen?
 • Hur arbetar man med SAM på ett bra sätt?
 • Hur identifiera och bedöma risker i arbetsmiljön?
 • Vilka åtgärder kan förebygga ohälsa och olycksfall?
 • Hur hanterar vi fysiska, psykiska och psykosociala delar av arbets-miljön?
 • Kriser och konflikter – hur agerar vi?
 • Hur arbetar ett skyddsombud?

Vi utbildar er i hur ni kan arbeta med Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM och får in det som en enkel rutin i vardagen! 

Utbildningens längd: En halvdag.

 

 

illustration av droger, alkohol, spelkort, cigarrett,

 

Utbildningar och kurser för arbetslivet efter behov. Om alkohol-, narkotika- och/eller spelmissbruk. 

Målgruppsanpassade utbildningar och föreläsningar till personalvetare, ledningsgrupper, medarbetare, chefer, skyddsombud och personal på vårdcentraler och näringslivet.

 • Om riskbruk, skadligt bruk och beroende
 • Framtagande av policy för alkohol- droger samt psykisk ohälsa
 • Om det nödvändiga samtalet vid alkohol- och drogproblem samt psykisk ohälsa