FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Home / FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
IMG_2898

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Betahälsans huvudfokus är att förebygga ohälsa, stärka det friska och hjälpa er att bli ett hälsosamt företag med personal som trivs

Vi stödjer er i rehabiliteringen av både fysisk och psykisk ohälsa, konflikthantering och andra arbetsmiljöproblem och en snabb återgång till arbete vid sjukskrivning

Syftet med en hälsoundersökning är att upptäcka ohälsa/risk för sjukdom. I hälsoprofilbedömningen identifierar vi riskfaktorer i din livsstil och lägger upp en strategi för ett hälsosamt liv

Dessutom mäter hälsoprofilen konditionen – den i särklass viktigaste faktorn för framtida hälsa eller ohälsa. Vid en hälsoprofilbedömning får den enskilde statistik på sin egen hälsa och företaget på det övergripande hälsoläget på gruppnivå

Hälsoprofil Bas

 • Blodtryck
 • Vikt, BMI
 • Midjemått
 • Längd
 • Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Blodsocker(glukos)
 • Kondition
 • Kartläggning av levnadsvanor
 • Indelning i risk- eller friskgrupp
 • Individuell statistik
 • Gruppstatistik för företag

Hälsoprofil Utökad

 • Hpb bas +
 • EKG
 • Levervärden
 • Njurvärde
 • Blodvärde
 • Prostataprov (män)
 • Sköldkörtelprov (kvinnor)
 • Spirometri (rökare)

Vi utför

 • Härdplastintyg
 • Körkortsintyg
 • Friskintyg
 • Nyanställningsintyg
 • Försäkringsintyg

Rätt ergonomi – det billigaste sättet att skapa en god fysisk hälsa på arbetet!

Våra ergonomer gör

 • Anpassning av datorarbetsplats
 • Bedömning/kartläggning/anpassning vid andra arbetsuppgifter
 • Riskbedömningar för olika verksamheter på företaget
 • Ergonomiutredningar
 • Rapporter till Arbetsmiljöverket
 • Utbildning i lyftteknik och förflyttningar
 • Utbildar i SAM

Vår arbetsmiljöingenjör gör

 • Kontroller av luft, ventilation, kemiska ämnen
 • Utbildar i SAM

Ni får alltid en rapport som beskriver problemet, direkt utförda åtgärder samt förslag på eventuella ytterligare förändringar. Vi samarbetar med Ergohuset för smidig leverans av bra ergonomiprodukter.

Betahälsan jobbar för att undvika sjukskrivning. Om det inträffar träder vårt rehabiliteringsteam in för en så snabb arbetsåtergång som möjligt.

Teamet gör en helhetsbedömning av individens arbetsförmåga och sätter in de resurser som behövs för att den anställde ska fungera på arbetet.

Betahälsan gör även rehabutredningar och funktionsbedömningar vid behov

Arbetsgivaren är skyldig att arbeta med SAM

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Vad innebär detta för ert företag?

Vi hjälper er att komma igång…

 • Vad säger Arbetsmiljölagen?
 • Hur arbetar man med SAM på ett bra sätt?
 • Hur identifiera och bedöma risker i arbetsmiljön?
 • Vilka åtgärder kan förebygga ohälsa och olycksfall?
 • Hur hanterar vi fysiska, psykiska och psykosociala delar av arbets-miljön?
 • Kriser och konflikter – hur agerar vi?
 • Hur arbetar ett skyddsombud?

Vi utbildar er i hur ni kan arbeta med Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM och får in det som en enkel rutin i vardagen!

Kontakta oss för ett möte där vi berättar mer! 046 -286 88 60, telefontid vardagar 8-17 eller info@betahalsan.s

Våra psykologer och beteendevetare arbetar med såväl individuella samtal, stresshantering och livscoaching som organisationsutveckling, kommunikationsträning, konflikthantering, ledarskaps- och grupputveckling. Med hjälp av PASSprofilen synliggörs styrkor och förbättringsområden hos individen, gruppen och organisationen. Det blir då lättare att genomföra rätt åtgärder.

 

PASS-profilen som strategiskt verktyg 

Vi jobbar med stresshantering på både individ- och gruppnivå. Till vår hjälp har vi PASS-profilen, ett verktyg som visar var ursprunget till stressfaktorerna finns. PASS-profilen definierar både de områden inom företaget som behöver förändras och de områden som fungera bra. Samtidigt visar testet om orsaken till problemen främst ligger på individ- eller organisationsnivå.

En källa till dålig psykosocial arbetsmiljö är ofta konflikter eller bristande kommunikation. Vår psykolog Tord Emnert arbetar specifikt med kommunikationsträning och att lösa konflikter, nya som gamla.

Misstänker ni att er medarbetare missbrukar alkohol eller droger kan vi hjälpa er med stöd till både arbetsgivare och den anställde. Vi utför även drogtest.

Boka tid hos vår massör Robert ”Bobby” Freij här: http://betaform.se/?page_id=16  eller kontakta oss om ni vill ha massage ute på företaget.

Kontakta oss för mer ingående information.

Behöver ni utbildning i Hjärt-lungräddning och första hjälpen kontakta oss.