START

Företagshälsovård

Vill ni skapa ett arbetsklimat där de anställda trivs?
Vill ni satsa på en sund arbetsmiljö?
Vill ni ha få sjukdagar bland era anställda?
Betahälsan arbetar för att förebygga ohälsa och skapa hälsa så att ni mår bra och därmed presterar bra.

Våra dubbelutbildade fysioterapeuter är experter på såväl ergonomi, att anpassa arbetsmiljön, som behandling vid ont i rygg, nacke, axlar och knän. Se hur vi kan hjälpa dig!
 

RÄTT ERGONOMI - SKAPAR EN GOD FYSISK HÄLSA

Belastningsfaktorer är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar enligt undersökningar från arbetsmiljöverket. De uppstår ofta i samband med arbetsställningar som är påfrestande för kroppen upprepade gånger och/eller under för lång tid. Tunga lyft, förflyttningar, stress och högt arbetstempo är andra orsaker. Betahälsans ergonomer anpassar arbetsmiljön till människan, för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Läs mer här

SAGT OM OSS

De årliga hälsoundersökningarna har ökat medvetenheten hos oss om vikten av att bra kondition och levnadsvanor för att orka vara produktiva och kreativa på jobbet
Hans Liljenborg
Ekonomichef Immunovia
Det är enkelt att samarbeta med Betahälsan. De har kompetent personal och det går snabbt att få en tid. Vi är mycket nöjda.
Maria Oberlies
HR-chef Studentlitteratur
Vi upplever att det är väldigt smidigt att samarbeta med Betahälsan. Ni finns alltid till hands med kort varsel för både besök och svar på frågor. Många i organisationen tycker att det är väldigt positivt att vi kan erbjuda dem hjälp kvalificerad hjälp och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete.
Liv Andrésen
Axis Communications
Som en liten enhet där man behöver tänka kostnadseffektivt är det perfekt att ha avtal med en företagshälsovård som bara tar betalt för de tjänster de faktiskt utför. Betahälsan är personliga, smidiga och lösningsfokuserade.

Maria Jacky
Förskolechef Lingua Montessoriförskolor/Skolhoppet

LÄKARINTYG