START

Företagshälsovård i Lund


FÖRETAGSHÄLSOVÅRD, FYSIOTERAPI & ERGONOMI I LUND

HÄLSOUNDERSÖKNING FÖR
PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Vill ni skapa ett arbetsklimat där de anställda trivs?
Vill ni satsa på en sund arbetsmiljö?
Vill ni ha få sjukdagar bland era anställda?
Betahälsan arbetar för att förebygga ohälsa och skapa hälsa så att ni mår bra och därmed presterar bra, med hjälp av våra hälsoundersökningar.

Våra dubbelutbildade fysioterapeuter är experter på såväl ergonomi, att anpassa arbetsmiljön, som behandling vid ont i rygg, nacke, axlar och knän. Se hur vi kan hjälpa dig!         Både för privatpersoner och företag. 

COVID-19 SNABB ANTIGEN- OCH ANTIKROPPSTEST

Betahälsan erbjuder antigentest för att visa på att du inte har en pågående COVID-19 infektion inför t.ex. resa. Svar ges efter 15 min. Intyg utfärdas. Vi har även antikroppstest. Både för privatpersoner och företag. Tidsbokning 046 – 888 38 80, info@betahalsan.se

HÄLSOUNDERSÖKNING

BAS

 • Blodtryck
 • Vikt (BMI)
 • Midjemått
 • Längd
 • Blodsocker
 • Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Kondition (cykeltest)
 • Kartläggning av levnadsvanor
 • Indelning i risk- eller friskgrupp
 • Individuell statistik

UTÖKAD

Allt som ingår i bas

                +

 • EKG
 • Levervärden
 • Njurvärde
 • Blodvärde
 • Sköldkörtelprov (kvinnor)
 • Spirometri (rökare)
 • Prostataprov (män >45 år)

VIDEOMÖTE

Fysioterapeut, läkare och samtalsterapeut kan du träffa på distans för att få hjälp.   

videomöte fysioterapi på distans

RÄTT ERGONOMI - GOD FYSISK HÄLSA

Betahälsans ergonomer anpassar arbetsmiljön till människan, för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Läs mer här

SAGT OM OSS och våra hälsoundersökningar i Lund

De årliga hälsoundersökningarna har ökat medvetenheten hos oss om vikten av att bra kondition och levnadsvanor för att orka vara produktiva och kreativa på jobbet
Hans Liljenborg
Ekonomichef Immunovia
Det är enkelt att samarbeta med Betahälsan. De har kompetent personal och det går snabbt att få en tid. Vi är mycket nöjda.
Maria Oberlies
HR-chef Studentlitteratur
Vi upplever att det är väldigt smidigt att samarbeta med Betahälsan. Ni finns alltid till hands med kort varsel för både besök och svar på frågor. Många i organisationen tycker att det är väldigt positivt att vi kan erbjuda dem hjälp kvalificerad hjälp och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete.
axis
Liv Andrésen
Axis Communications
Betahälsan är ett stort stöd för våra medarbetare när livet är tufft eller om något litet har hänt. Istället för att vänta på vårdcentralen så får medarbetaren hjälp och stöd direkt. Jag har fullt förtroende för Betahälsans kompetens, leverans och service.
Nina Lund
Hotellchef Elite Hotel Ideon

LÄKARINTYG

Läkarintyg körkort, försäkring, härdplast, friskhet, nyanställning

KONTAKTA OSS

Välkommen att kontakta oss via e-post, telefon eller vårt kontaktformulär.