Hälsoundersökning & hälsokontroll

Hälsoundersökning eller hälsokontroll är en preventiv undersökning för att avgöra det allmänna hälsotillståndet. Vi kartlägger och skapar ett medvetande om risk för ohälsa och sjukdom. Lika viktigt är att stärka det friska. Hälsoundersökningarna ger ett bra underlag för att arbeta med årets hälsoinsatser, vilket kan ha stor påverkan på personalens mående och närvaro på arbetsplatsen.

Boka hälsoundersökning i Lund genom att maila Betahälsan på info@betahalsan.se,  eller ring på nummer 046 – 888 38 80

Hälsoundersökningar/hälsokontroller finns att beställa som Bas, eller Utökad, se nedan vad som ingår.

Hälsoundersökning Bas

 • Blodtryck, Vikt, BMI
 • Midjemått
 • Längd
 • Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Blodsocker(glukos)
 • Kondition
 • Kartläggning av levnadsvanor
 • Indelning i risk- eller friskgrupp
 • Individuell statistik
 • Gruppstatistik för företag

Hälsoundersökning Utökad

 • Allt som ingår i “Hälsoundersökning Bas”
 • EKG
 • Levervärden
 • Njurvärde
 • Blodvärde
 • Sköldkörtelprov
 • Lungscreening, PEF, (riskgrupper)
 • Tillval: Prostataprov (män)

  Bild på formulär till hälsokontroll

 

SÅ GÅR EN HÄLSOKONTROLL TILL

Vid en hälsokontroll gör vi följande:

 • Frågor om livsstil och hälsa:
  Inför hälsoundersökningen besvaras frågor om hälsovanor och hur man mår. Tillsammans med sjuksköterska el. fysioterapeut går deltagaren igenom svaren.
 • Mätningar:
  Längd, vikt, midjemått, blodtryck, kolesterol och blodsocker mäts.
 • Konditionstest på cykel:
  Deltagaren cyklar i 8 min på en nivå som ger en lätt andfåddhet. Alla kan genomföra testet, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte. Konditionstestet är en viktig faktor för att bestämma risk för framtida sjukdom.
 • Ett främjande samtal:
  Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över livsstilens betydelse för hälsan, med fokus på nuläge och potentiella förändringar. 
 • Rapport på individ- och gruppnivå:
  Deltagaren får inlogg till ett hälsokonto med en sammanställd rapport över hälsoläget. Gruppstatistik kan också sammanställas som underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete (görs endast på grupper större än tio personer).
 

UTÖKAD HÄLSOKONTROLL OCH HÄLSOUNDERSÖKNING 

Allt ovan ingår i vår utökade hälsokontroll och hälsoundersökning i Lund och du får även träffa en sjuksköterska vid ett separat tillfälle för EKG och provtagning. Provtagning av levervärde, njurvärde, blodvärde, prostataprov för män över 45 år och sköldkörtelprov för kvinnor.

All personal på Betahälsan i Lund har tystnadsplikt. Inlämnade uppgifter samt det som tas upp i samtalen behandlas konfidentiellt.

Hälsokontroll
Hälsoundersökning