HÄLSOPROGRAM

HÄLSOPROGRAM

  • Hej, Välkommen till Betahälsan – företagshälsovård.
    Vi tänker om och tänker NYTT för att möta de utmaningar som hemarbete utgör.

 ATT TRIVAS PÅ JOBBET – FAST HEMMMA!

Betahälsan erbjuder tjänster efter det nya arbetslivets förutsättningar.
Välj insatser och omfattning efter personliga önskemål och behov riktat både till anställda och chefer.

text med olika insatser som som Betahälsan erbjuder